جمله ای از قول  یک فرانسوی که در جایی خواندم

باورم نمیشد که این جمله معنی داری باشد. مگر ممکن است؟

فکر کردم که حتما برای دلخوشی است و روحیه دادن و از این حرف های امیدوار کننده.

این جمله در ذهنم ماند تا نوبت به شصت سالگی خودم رسید.

اگر باور داشته باشیم که زندگی یعنی آزادی و یا به تعبیر دیگر آزادی یعنی زندگی، میبینم که سرآغاز واقعی این آزادی میتواند در ۶۰ سالگی باشد.

– آزادی از بندِ؛ خود باور نداشتن ، پایان امر و نهی ، آغاز مهربانی با خود، قبول شخصیتی که هستی و رهایی از تلاش برای تغییر آن!

این اولین احساس آزادی است. آرامش و پذیرش آنچه که هستی و نه سرزنش، و نه به رخ کشیدن خطاهایی که مرتکب شدی.

– آزادی از اجبار به کارکردن، مگر برای سرگرمی و لذت بردن.

– آزادی از اجبار به خوردن مگر در حد زیستن و سلامت ماندن. آزاد شدن از تمایلات بیش از حد به جنس متفاوت،

مگر برای استغنای روح و روان.

این آزادی ها، آدم را به دنیای جدیدی سوق میدهد که میتواند سرآغاز زندگی باشد.

آن هایی که قبل از ۶۰ سالگی دار فانی را وداع میکنند هیچوقت لذت این آزادی را نمی چشند.

– تومیتوانی باردیگر خنده های جوانی را در چینهای پیشانیت ببینی!

– آزادی که تا هروقت بخواهی بیدار بمانی و تا هروقت بخواهی بخوابی و با هر دوستی اوقات مان را بگذرانی و هر برنامه ای را تماشا کنی و به آهنگ های مورد علاقه دوره جوانی مان کرارا گوش دهی.

– به دور و نزدیک سفر کنی، کنار ساحل تا مدت ها قدم بزنی و با صدای امواج نجوا کنی و خاطرات عاشقانه جوانیت را در طنین این صداها زنده کنی…

– هیچکس نمیتواند اینها را از تو بگیرد، زیرا که زندگی نوینی را آغاز کرده ای.

– تواین آزادی را با عبور از مرز ۶۰ سالگی بدست اورده ای. تو واقعا آزادی…

– تو دیگر بخاطر از دست دادن یک موقعیت کاری یا مالی پریشان نمی شوی، تو دیگر گرفتار آینه نیستی وبه داشتن و یا نداشتن مو و طاسی سرت اهمیت نمیدهی. حتی به آن به عنوان یک موهبت نگاه میکنی و می پذیری که شانه ملال است و سشوار باعث اتلاف انرژی!

– تو در ۶۰ سالگی میفهمی که پایه زندگی محبت است نه ثروت، دوست داشتن است نه حسد. میپذیری که زیبایی در سادگی است نه تجمل گرایی…

– آنچه که جمع کرده ای چندان به کارَت نمی آید و بخشش آنهاست که زندگی ات را سرشار از طراوت میکند. تو به این زندگی خوش آمدی!

– تو در ۶۰ سالگی از قید تمام درگیری هایی که زندگی را به کام خود میکشد آزاد میشوی، وقت آن است که این زندگی را شروع کنی…

– تو در ۶۰ سالگی با محبت به دیگران لذت می آفرینی .

– میفهمی که اگر کسی را دوست داری واقعی است

– میفهمی که زندگی وسود آن در راستی وصداقت است

و میفهمی که زندگی کوتاه است و فرصت زندگی کم…..