من دو بابا داشتم یکی دارا و دیگری نادار.

یکی بسیار درس خوانده و زیرک بود ، مدرک دکترا داشت . بابای دیگر هرگز نتوانسته بود کلاس هشتم را به پایان برساند.

هر دو مرد سختکوش و در کار و زندگی خود موفق بودند. درآمد هر دو نفر رضایت بخش بود ، ولی یکی از آن ها پیوسته در زمینه هایی مشکل داشت . بابای دیگر از ثروتمند ترین مردان ایالت هاوایی شد…

پدر پولدار، پدر بی پول