ثروتمند شدن سخت است، اما ثروتمند ماندن حتی از آن هم سخت تر

مهم نیست که دانش شما در رشته مورد نظر با تحصیل در مقطع دوره فوق لیسانس دانشگاه صنعتی شریف حاصل شده باشد یا اینکه از طریق ثبت نام در یک دوره آموزشی بدان دست یافته باشید بلکه باید دانش فیلد مطلوب کاری خود را در حد قابل قبولی داشته باشید. حتی مواردی که رویکرد کاملا تئوریک دارند، در بعضی مواقع در پروژه های واقعی به کمک شما آمده و باعث تمایز شما از سایر همکاران تان می شود. در ضمن، هنگام استخدام نیز رزومه علمی شما تاثیر بهتری از سوابق نامعلوم و حتی غیرمعتبر کاری در نزد کار فرما خواهد داشت.

  • حرفه آینده تان را درست انتخاب کنید
  • مکان درستی را برای فعالیت شغلی انتخاب کنید
  • ابتدا شغلی برای کسب تجربه پیدا کنید
  • تجارت شخصی راه اندازی کنید
  • سرمایه گذاری کردن در تحصیل
  • چند حساب پس انداز باز کنید
نقش انگیزه فردی در ثروت آفرینی

انگیزتو شارژکن…

بیشتر آنچه مردم ثروتمند را از مردم معمولی جدا می‌سازد، عوامل ذهنی است- افراد ثروتمند متفاوت از مردم عادی فکر می‌کنند. خبر خوب این است که موفقیت، مهارتی آموختنی است، و هر کسی می‌تواند بیندیشد، عمل کند، و همچون ابرثروتمند عمل کند.